Ridder

Sinds 1994 werken we met Ridder (voorheen Hortimax) en veel toepassingen van Ridder in de outdoor irrigatie die jaren geleden zijn geïnstalleerd, worden nog dagelijks gebruikt. Nu Ridder zijn focus niet meer uitsluitend op de “high-end” glastuinbouw heeft en zijn productrange heeft aangepast sluit Ridder weer dichter aan bij de wensen van onze outdoor irrigatie klanten. De brede range en de lange historie van de Hortimax producten maakt dat zij op veel locaties een passende oplossing zijn voor de eindgebruiker.

HortiMaX Go!

The HortiMaX-Go! differtiates itself from it's competitors by having the ability to control climate and irrigation in one system. In this way you don't have to have two controllers to control everything. Expanding the system in time is also very affordable. You just buy the desired "smartswitch" and add it to your controller, no expensive software or hardware changes!

The controller is suitable for every imaginable situation thanks to the modulair structure of the HortiMaX-Go! controller, whilst still being very competitively priced.

hortimax go screenshot

There are "smart switches" for every shown option on the side of this page. You can easily add these to the controller and it recognizes the module automatically. Only a few settings are needed to be set and you are ready to go. Every controller can accept up to 32 smart switches.

Operating the system is very simple by means of the big touchscreen. It is even possible to combine multiple controllers into a complete network. The system is also controllable via smartphone or PC.

The HortiMaX-Go! controller is assembled and mounted into a special housing in collaboration with Hortimax. This housing protects the controller against wheater and the harsh outdoor irrigation climate. In some cases a soil moisture sensor can be added to be able to benefit special subsidiary programs in the Netherlands

HortiMaX Go! Irrigatie

Irrigatie:

hortimax go screenshot irrigatieVoor de irrigatie zijn er in de HortiMaX-Go! vier verschillende perioden en maar liefst 6 startvoorwaarden waarmee gewerkt kan worden. Per periode kan er een aparte startvoorwaarden en ook EC- pH waarden aan een kraangroep worden gegeven.

De beschikbare startvoorwaarden zijn:

  • Kraangroep handstarts.
  • Startcontact
  • Tijdstart
  • Stralingssomstart
  • Cyclische start.
  • Valve start.

Kranen en kraangroepen:

Er kunnen in totaal 96 kranen op de HortiMaX-Go! worden aangesloten. Deze 96 kranen zijn weer in 96 kraangroepen te plaatsen. De sturing van de kranen gaat door middel van uitbreidingskaarten (Smart Switches) van 8 kranen. Op de Smart Switch voor de kraansturing zitten per switch van 8 kranen ook 2 ingangen voor startcontacten. Deze startcontacten kunnen op hun beurt weer aan een bepaalde groep worden toegewezen.

Ec en PH regeling:

De HortiMaX-Go! heeft uiteraard een EC en/of pH regeling. Er kunnen maximaal 4 meststoffen doseerstraten worden aangestuurd en 1 doseerstraat voor zuur of loog. Uiteraard is er naast de meetsensor ook de mogelijkheid om een controle sensor aan te sluiten. In de Smart Switch voor de EC kan ook een literteller worden aangesloten. Het ijken van de sensoren kan via de controller.

 

 

 

HortiMaX Aqua CX300

De HortiMaX Aqua CX300 is bij uitstek geschikt voor het beheersen van binnen- of buitenberegening in velerlei vorm, nevelen en druppelirrigatie zonder recirculatie, al dan niet op substraat. De Aqua CX300 realiseert de juiste hoeveelheid water en voeding op het juiste tijdstip en met de juiste EC naar de plant. Dankzij de vele mogelijkheden kan de Aqua CX300 optimaal worden afgestemd op de situatie in uw bedrijf.

HortiMaX CX500

Toepassing van ‘Nederlandse’ tuinbouw techniek in het buitenland blijkt vaak geen succes omdat de techniek niet aansluit bij de klimatologische omstandigheden, het kennisniveau of de cultuur van de gebruiker. Ieder klimaat en ieder land kent een eigen optimale oplossing. Met dit inzicht is de HortiMaX CX500 ontwikkeld. Het is dé standaard op gebied van adaptive greenhouse technologie: aanpasbaar, uitbreidbaar, eenvoudig en groeit mee met de kennis en ervaring van de tuinder.