foundation water level control

Klik voor groter

Het waterpeil rond uw fundering is van uiterst belang voor de levensduur van uw fundering. Een te lage waterstand kan gevolgen hebben voor funderingen op palen en op staal. Bij een te lage waterstand rond een fundering op houten palen kan er paalrot plaatsvinden waardoor uw huis kan verzakken. Bij een fundering op staal kan de grond inklinken waardoor de hele fundering verzakt en kan scheuren. Door het waterpeil rond de fundering hoog genoeg te houden kan schade worden voorkomen. Met jarenlange ervaring met zoetwaterlenzen en in het project spaarwater van het WaddenFonds, heeft Broere Beregening hiervoor een passende oplossing bedacht.

Er zijn 4 verschillende oplossingen om uw waterpeil rond de fundering te meten en aan te passen

1. Passieve meting

Door middel van een peilbuis met drijver kunt u uw waterstand rond de fundering in de gaten houden. Is de waterstand hoog genoeg? Mooi! Dan hoeft u niets te doen.

2. Passieve meting met handmatige waterpeil verhoging

Door middel van een peilbuis met drijver kunt u uw waterstand rond de fundering in de gaten houden. Als de waterstand te laag is kunt u handmatig uw waterkraan aanzetten en via drip irrigatie rond de fundering uw waterpeil verhogen.

3. Passieve meting met automatische waterpeil verhoging

Door middel van een peilbuis met drijver kunt u uw waterstand rond de fundering in de gaten houden. Door middel van een timer gaat uw drip irrigatie rond de fundering automatisch aan op bepaalde tijden. Is uw waterpeil weer voldoende hoog? Dan kunt u uw irrigatiecomputer weer uitzetten.

4. Actieve meting met automatische waterpeil verhoging (water harvesting optioneeel)

Door middel van een automatische peilmeter gaat uw drip irrigatie bij een te lage waterstand automatisch aan om de waterstand rond de fundering te verhogen.

Optioneel voor dit systeem is dat u uw eigen hemelwater van uw dak kunt gebruiken om uw waterstand rond de fundering op peil te houden. Door middel van een zandfilter wordt het water gefilterd en in een bron geplaatst bij uw huis. Uit deze bron kan in de zomer water worden onttrokken om te gebruiken voor drip irrigatie.