Wateropslag

Broere Irrigatie realiseert wateropslag op twee manieren. De silo en het bassin. Wat wenselijk is hangt af van de situatie. Hieronder bespreken we de eigenschappen van beide opties.

Silo's
Introductie

Wateropslag silo’s zijn op veel plaatsen een prettige en de meest passende oplossing om water op te slaan. Eenvoudig in realisatie, een beperkte bouwtijd en in talloze afmetingen verkrijgbaar.

Keuring

Nieuw geplaatst silo’s moeten na 7 jaar gekeurd worden. Indien er voor die tijd lekkage optreedt, dient deze direct gerepareerd te worden en vanaf dat moment jaarlijks te worden gekeurd. E.e.a. afhankelijk van de voorschriften van uw verzekeraar en het feit of u wel of niet wenst te verzekeren.

Realisatie van de silo

De plaats waar de silo wordt geplaatst dient vrij te zijn van obstakels en scherpe delen. Indien de silo op een betonvloer wordt geplaatst dient deze voldoende draagkrachtig te zijn. De bodem en de binnenzijde van de silo wordt voorzien een beschermdeken. Daarna wordt de silovoering aangebracht en d.m.v. een RVS kabel en spanratel over de rand bevestigd. De silovoering is toxisch neutraal en is geschikt voor gietwater met toevoegingen zoals recirculatiewater.
Er worden eventueel doorvoeren in de bodem per silovoering aangebracht. De doorvoer wordt indien nodig in het werk op de gewenste plek ingelast.
Tijdens de montage van de silovoering moet het minimaal 10°C zijn i.v.m. de kwetsbaarheid hiervan.
In de winter de silo bij voorkeur minimaal half volhouden.

Specificaties

Plaatsingkan in de grond op verankerd aan een juist gefundeerde betonvloer

Diameter silo (mtr.):  Varieert van 1.82 / 2.73 / 3.64 / 4.55 / 5.46 / 6.10 / 6.37 / 7.28 / 7.85 / 8.19 / 9.10 / 10.01 / 10.92 / 11.83 / 12.75 / 13.66 / 14.57 / 15.48 / 16.39 / 17.30 / 18.21 / 19.12 / 20.03 / 20.94 / 21.85 / 22.76 / 23.67 / 24.58 / 25.49 / 26.40 / 27.31 / 28.22 / 29.13 / 30.04 en 30.95 mtr.

Hoogte silo (mtr.): 1.59 / 2.36 / 3.12 of 4.64 mtr. De silo’s met een grotere diameter hebben een beperkte hoogte.

Bruto inhoud silo (m³): 4m³ tot 1795m³

Coating donkergroen: geen, onderste ring, eventueel gehele silo

Overkapping: Deze is optioneel en kan gerealiseerd worden tot 6,5 meter hoogte.

Bassins

Gewenste omvang

Het op te slaan volume, is zeer sterk bedrijf gebonden en afhankelijke van de wensen van de lokale overheden. In Nederland komt het steeds vaker voor dat we droge periodes van 6 tot 8 weken moeten overbruggen de laatste jaren. Afhankelijk van uw teelt verdampt er 3 tot 12mm. Wat we ook kunnen verwoorden met 30 tot 120 m3 per hectare per dag. Gaan we van een gemiddelde situatie uit kunnen we zeggen dat er 7 mm verdampt op een buiten perceel in de boomkwekerij. Wat gelijk staat aan 70m3 per hectare. Als we een periode van 6 weken willen overbruggen: 6 weken x 7 dagen = 42 dagen x 70m3 = 2940m3 hectare, opslag capaciteit. Globaal is de verdamping in kassen ca. de helft van een buitenveld, in een schaduwhal, afhankelijk van type scherm, 1/3 tot 2/3 van een buiten situatie. Verhouding recirculatie en schoonwater: in de boomkwekerij advies: 1/5 / 4/5 deel.

Voorbelasting dijken

Elke ondergrond heeft zijn eigenaardigheden, door de loop van de jaren hebben we ze allemaal leren kennen. Wat op alle grondsoorten van belang is dat een voorbelasting van de plaats waar de dijken moeten komen zijn voordeel heeft. Het eindresultaat is dat de dijken minder snel na zakken en sterker zijn. 

Opbouw dijken

Bij voorkeur doen we dit met een zeer ervaren kraanmachinist welke vaker op de specifieke ondergrond heeft gewerkt. We hebben een team van onderaannemers om ons heen die dit dagelijks voor ons verrichten.

Drainage/ontgassing

Bassins worden veel gegraven tot ca. 1 mtr onder het maaiveld, afhankelijk van de grondwaterstand is een drainage systeem noodzakelijk. In veenrijke gebieden zal de drainage dusdanig worden aangelegen dat deze ook gelijk als ontgassing werkt. Hiervoor zullen de (blinde) drainageslangen doorlopen in de dijk omhoog. In situaties dat er grondwater wellen onder het bassin zitten zullen speciale vrij eenvoudige maatregelen moeten worden getroffen, om dit wat met bodemgas af te voeren.

Beschermvilt

Indien de ondergrond scherpe delen heeft, is er de keuze dat de opdrachtgever deze scherpe delen uit de grond raapt, of dat we een non woven bescherm deken aanbrengen.

Folie

Standaard kiezen wij voor het bassin folie van Albers alligator de PE variant zo genaamde: Polyextra. Deze folie heeft een zeer duurzame samenstelling. Door de specifieke samenstelling van de PE blijft de folie flexibel en heeft zeer veel elastisch vermogen. In specifiek gevallen werken wij ook met merkloze folie.

Bescherming folie tegen instraling zonlicht

Zonlicht werkt sterk verouderend voor alle kunststoffen. Daarom is het wenselijk de folie te beschermen tegen zonlicht. Dit doen we middels een taluddoek van > 200gram/m2 aan te brengen. Dit hangt in het bassin tot ca. 75 cm vanaf de bodem. Op het laagste punt van de taludbekleding is een tegelzoom gecreëerd, hierin brengen wij straattegels aan. Dit voorkomt dat bij een storm de taluddoeken vatbaar zijn voor de wind.

Anti-alg voorzieningen

Het is raadzaam een recirculatie bassin te voorzien van een afdekking. Deze afdekking reduceert het zonlicht in het water. Met als gevolg dat algen groei vrijwel stagneert. Deze afdekkingen zijn zowel op bestaande als nieuwe bassins te realiseren.

Uitvoering

Grondwerk uitvoeren alleen in de periode dat de grond “leeft” globaal van eind maart tot begin oktober. Leidingwerk betreffende vulleidingen en aanzuigdrijvers, zullen gedurende de realisatie worden aangebracht. Buiten het bassin altijd een afsluiter op de aanzuigleiding luid het voorschrift. Op het moment van folie aanbrengen, is het gebruikelijk dat de opdrachtgever een nader te bepalen aantal hulpjes organiseert, voor maximaal 1 uur.